Przejdź do treści

Arkadiusz Baranowski

Zdjęcie: Arkadiusz Baranowski
Zdjęcie: Arkadiusz Baranowski

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
6, zdobyte głosy: 89
Dyżury
Kontakt abaranowski@stareczarnowo.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-07
2 Komisja Finansowa stała 2024-05-07
3 Komisja Wspólna stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 14:59:35 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad. I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-07 15:22:01 Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej. I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-07 15:22:39 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-07 15:31:47 Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-07 15:25:20 Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansowej. I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-07 15:27:24 Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej. I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-07 15:29:31 Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Społecznej. I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-07 15:33:07 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo. I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-07 15:19:38 Zatwierdzenie listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej w osobach: Waldemar Błażejczak, Bartosz Rogowski, Anna Adamowicz, Arkadiusz Baranowski, Damian Rabenda. I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-07 15:24:38 Zatwierdzenie listy kandydatów na członków Komisji Finansowej w osobach: Arkadiusz Baranowski, Małgorzata Szkudlarek, Waldemar Błażejczak, Kazimierz Bejnarowicz. I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-07 15:26:49 Zatwierdzenie listy kandydatów na członków Komisji Gospodarczej w osobach: Anna Adamowicz, Magdalena Żygadło, Karolina Serafin, Barbara Rozbiegalska, Henryk Krawczyk. I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-07 15:28:56 Zatwierdzenie listy kandydatów na członków Komisji Społecznej w osobach: Ewelina Szczykała, Barbara Rozbiegalska, Jolanta Bubnel, Ewa Ruszczycka. I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-07 15:31:07 Zatwierdzenie listy kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w osobach: Małgorzata Szkudlarek, Ewelina Szczykała, Jolanta Bubnel, Bartosz Rogowski, Barbara Rozbiegalska. I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-07 14:16:01 Zatwierdzenie składu Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo w osobach: Arkadiusz Baranowski, Ewelina Szczykała, Anna Adamowicz. I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-07 15:02:35 Zatwierdzenie składu Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Stare Czarnowo w osobach: Arkadiusz Baranowski, Ewelina Szczykała, Anna Adamowicz. I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-29 12:29:33 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Stare Czarnowo - druk nr 1/II. II Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-29 12:28:25 Zatwierdzenie listy kandydatów na członków doraźnej Komisji Statutowej w osobach: Arkadiusz Baranowski, Jolanta Bubnel, Barbara Rozbiegalska, Ewa Ruszczycka, Ewelina Szczykała. II Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-29 12:32:10 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr V/34/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla Radnych niebędących Przewodniczącym albo Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Stare Czarnowo - druk nr 2/II. II Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-29 12:35:14 Projekt uchwały w sprawie diet dla Sołtysów - druk nr 3/II. II Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-29 12:40:01 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego o adresie Glinna 5/2 - druk nr 4/II. II Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-29 12:44:31 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, oznaczonej numerem działki 393/2, położonej w obrębie Żelisławiec, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo - druk nr 5/II. II Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-29 12:48:10 Projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr XX/145/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004 r. - druk nr 6/II. II Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-29 12:55:11 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2024 r. oraz zmiany uchwały nr XLIII/346/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2024 - druk nr 7/II. II Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-05-29 12:59:08 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2024-2029 - druk nr 8/II. II Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za