Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Stare Czarnowo

Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową  kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Drwal 0przewodniczący
Mieczysław Dudziński członek
Artur Florczak członek
Damian Rabenda członek
Zenon Róg 1 wiceprzewodniczący