Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Głosy nieważne Nieobecni
14 0 1 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Głosy nieważne Nieobecni
29 0 0 0 1 -15
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 1 9 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marcin Drwal przeciw
2 Tadeusz Bas za
3 Kazimierz Bejnarowicz przeciw
4 Mieczysław Dudziński przeciw
5 Artur Florczak przeciw
6 Bożena Froncala przeciw
7 Władysław Kałucki przeciw
8 Renata Marczewska za
9 Leokadia Moździerzewska za
10 Piotr Paczkowski wstrzymał się
11 Krzysztof Popek za
12 Alina Przybysz przeciw
13 Damian Rabenda przeciw
14 Zenon Róg za
15 Dariusz Ruszczycki przeciw