Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Stare Czarnowo

Komisja Gospodarcza

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Gospodarcza

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Rolnictwo, rzemiosło, ochrona środowiska, zieleń gminna, ład przestrzenny, gospodarka wodna, drogi i ulice gminne, wodociągi i kanalizacja, zaopatrzenie w energię i gaz.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tadeusz Bas członek
Marcin Drwal członek
Mieczysław Dudziński 0przewodniczący
Piotr Paczkowski członek
Damian Rabenda członek
Dariusz Ruszczycki członek