Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wzrost opłat za wywóz odpadów.

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Stare Czarnowo
data wpływu: 2020-12-21, data przekazania: 2020-12-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Popek radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Stare Czarnowo

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-01-11